THACO GROUP

CẤU TRÚC VÀ NHU CẦU NHÂN SỰ 

GIAI ĐOẠN SAU 2018


Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh ô tô tại Việt Nam. Người sáng lập là ông TRẦN BÁ DƯƠNG, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị THACO. Tổng số nhân sự hiện nay gần 20.000 người.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời dựa trên 5 trụ cột chính yếu mà THACO đã tích lũy được trong quá trình phát triển là: TRIẾT LÝ giá trị, CHIẾN LƯỢC khác biệt, QUẢN TRỊ đặc thù, NHÂN SỰ phù hợp, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC văn hóa và thuận tiện.

THACO đề ra chiến lược sau 2018 là trở thành “Tập đoàn công nghiệp đa ngành hàng đầu khu vực ASEAN, tham gia phát triển kinh tế đất nước” với cấu trúc THACO Group (Holdings) có 5 Tổng công ty của 5 lĩnh vực Sản xuất kinh doanh cũng là các ngành kinh tế chiến lược của Việt Nam:

 • Lĩnh vực chủ lực: Ô tô và Cơ khí.
 • 02 lĩnh vực chính: Nông lâm nghiệp và Đầu tư hạ tầng giao thông, Khu công nghiệp và Đô thị.
 • 02 lĩnh vực hỗ trợ: Thương mại và Logistics.

Với triết lý nhân sự của THACO là: Xây dựng môi trường làm việc để nhân sự luôn rèn luyện, đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản trị trở thành lãnh đạo luôn phát triển cùng THACO và chính sách lương – phúc lợi của nhân sự là “lương theo mặt bằng xã hội và năng lực của nhân sự, thưởng theo hiệu quả hoạt động, ưu đãi cổ phiếu dựa trên đóng góp cống hiến, các chế độ đãi ngộ theo vị trí chức danh và chế độ phúc lợi trên tinh thần tương thân tương ái trong nội bộ THACO”.

Cùng với việc tái cấu trúc tổng thể và toàn diện nhằm phù hợp và đáp ứng với chiến lược mới, THACO có nhu cầu bổ sung đội ngũ nhân sự Lãnh đạo tham gia quản trị – điều hành tại THACO Group (Holdings) và tại các Tổng Công ty của các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, đồng thời kế tục sự phát triển bền vững của THACO trong giai đoạn mới. Với những tiêu chí – tiêu chuẩn cơ bản của nhân sự là:

 • Thái độ làm việc tích cực: Ý chí, nghị lực, đức độ, uy tín, trung thực, liêm chính và gương mẫu; 
 • Năng lực chuyên môn, năng lực quản trị và năng lực lãnh đạo phù hợp với vị trí đảm nhiệm;
 • Ưu tiên có kinh nghiệm đảm trách vị trí công việc tương đương chức danh ứng tuyển tại các tập đoàn trong và ngoài nước;
 • Tiếng Anh & công nghệ thông tin: giao tiếp, đàm phán và biên soạn tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh; ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng số hoá.

THACO GROUP (HOLDINGS)


Thaco Group (Holdings) là tập đoàn mẹ (không trực tiếp kinh doanh) nắm giữ cổ phần chi phối tại 5 Tổng công ty thành viên  sản xuất kinh doanh với cấu trúc gồm có: Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Cố vấn & chuyên gia (Trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của THACO và các nghiệp vụ: Quản trị hệ thống, Chiến lược- kế hoạch, Nhân sự, Marketing, Pháp lý và Công nghệ thông tin với thời gian làm việc linh hoạt); Ban Tổng giám đốc điều hành các Ban nghiệp vụ nhằm quản lý, hỗ trợ và giám sát hoạt động của các Tổng công ty thành viên và có Khối đầu tư với chức năng đầu tư tài chính vào các Công ty liên kết. Văn phòng làm việc tại Tòa nhà SOFIC, Khu Đô thị Sala, Số 10 Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Q.2, Tp.HCM, điện thoại: (028)39.977.824.SƠ ĐỒ CHỨC DANH VÀ NHU CẦU NHÂN SỰ
NGƯỜI LIÊN HỆ:
Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị THACO
Email: tranbaduong@thaco.com.vn

Ông Nguyễn Hùng Minh - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT THACO 
Email: nguyenhungminh@thaco.com.vn

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
Ông Nguyễn Quang Thái - Giám đốc Nhân sự THACO
Email: hr@thaco.com.vn
Số điện thoại: 0938.830.880


BAN NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ CHUNG

Các Ban nghiệp vụ quản trị chung bao gồm: Nhân sự, Văn hóa – Truyền thông, Marketing, Công nghệ thông tin, Chiến lược – Kế hoạch, Pháp lý, Kế toán, Tài chính và Hành chính được tổ chức tại THACO GROUP (HOLDINGS) và các Tổng công ty thành viên để quản trị công tác nghiệp vụ xuyên suốt toàn THACO. Dựa trên quan điểm “kết hợp tạo lợi thế, chuyên biệt để hiệu quả”, các Ban nghiệp vụ quản trị chung tại THACO GROUP (HOLDINGS) thực hiện công tác hoạch định chiến lược – chính sách, ban hành các quy định, quy trình nghiệp vụ và quản trị (tư vấn, hỗ trợ, đào tạo và giám sát) hoạt động nghiệp vụ tại các Tổng công ty thành viên.SƠ ĐỒ CHỨC DANH VÀ NHU CẦU NHÂN SỰ

BAN NHÂN SỰĐịa điểm làm việc:

 • Văn phòng điều hành THACO, Tòa nhà SOFIC, Khu Đô thị Sala, Số 10 Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Q.2 - Tp HCM.
 • Các chức danh tại lĩnh vực Sản xuất ô tô và THACO Chu Lai: làm việc tại Văn phòng THACO CHU LAI- KCN Cơ khí & Ô tô Chu Lai Trường Hải, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.BAN VĂN HÓA – TRUYỀN THÔNG
Địa điểm làm việc:

 • Văn phòng điều hành THACO, Tòa nhà SOFIC, Khu Đô thị Sala, Số 10 Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Q.2 – Tp. HCM.BAN MARKETING


Địa điểm làm việc:

 • Văn phòng điều hành THACO, Tòa nhà SOFIC, Khu Đô thị Sala, Số 10 Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Q.2 – Tp. HCM.


BAN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Địa điểm làm việc:

 • Văn phòng điều hành THACO, Tòa nhà SOFIC, Khu Đô thị Sala, Số 10 Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Q.2 – Tp. HCM.BAN CHIẾN LƯỢC – KẾ HOẠCHĐịa điểm làm việc:

 • Văn phòng điều hành THACO, Tòa nhà SOFIC, Khu Đô thị Sala, Số 10 Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Q.2 – Tp. HCM.BAN PHÁP LÝ

Địa điểm làm việc:

 • Văn phòng điều hành THACO, Tòa nhà SOFIC, Khu Đô thị Sala, Số 10 Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Q.2 – Tp. HCM.BAN KẾ TOÁN


Địa điểm làm việc:

 • Văn phòng điều hành THACO, Tòa nhà SOFIC, Khu Đô thị Sala, Số 10 Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Q.2 – Tp. HCM.BAN HÀNH CHÍNH


Địa điểm làm việc:

 • Văn phòng điều hành THACO, Tòa nhà SOFIC, Khu Đô thị Sala, Số 10 Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Q.2 - Tp HCM.
 • Các chức danh tại THACO CHULAI:  làm việc tại Văn phòng THACO CHU LAI- KCN Cơ khí & Ô tô Chu Lai Trường Hải, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
 • Các chức danh tại  Khu vực Bắc Bộ: Lô D6, KCN Hà Nội Đài Tư, 386 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.TIÊU CHÍ TIÊU CHUẨN

NHÂN SỰ NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ CHUNG


 • Thái độ làm việc tích cực: Ý chí, nghị lực, đức độ, uy tín, trung thực, liêm chính và gương mẫu;
 • Có khả năng hoạch định chiến lược/ kế hoạch; thiết lập chính sách, quy định, quy trình nghiệp vụ và hướng dẫn, triển khai, kiểm soát việc thực hiện.
 • Có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ phụ trách; Kỹ năng huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ.
 • Sử dụng tốt tiếng Anh; và khả năng nắm bắt, ứng dụng công nghệ thông tin theo xu thế mới.
 • Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm và hiểu hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh ứng tuyển.

NGƯỜI LIÊN HỆ:
Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị THACO
Email: tranbaduong@thaco.com.vn

Ông Nguyễn Hùng Minh - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT THACO 
Email: nguyenhungminh@thaco.com.vn

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
Ông Nguyễn Quang Thái - Giám đốc Nhân sự THACO
Email: hr@thaco.com.vn
Số điện thoại: 0938.830.880ỨNG TUYỂN

Ứng viên quan tâm các vị trí của Thaco Group (Holdings), vui lòng nhập thông tin và gửi CV vào ô dưới đây:

Họ Tên Ứng Viên

Di động

Email

Chọn vị trí ứng tuyển

Địa điểm làm việc

 

MÔ HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH Ô TÔ

Lĩnh vực Sản xuất - kinh doanh ô tô với chuỗi giá trị xuyên suốt từ nghiên cứu & phát triển sản phẩm - Sản xuất - Phân phối - Bán lẻ, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu với đầy đủ các chủng loại: xe du lịch, xe bus, xe tải và xe chuyên dụng, đầy đủ các phân khúc từ trung cấp đến cao cấp theo thương hiệu: Xe du lịch: Kia, Mazda, Peugeot, BMW, MINI; Xe tải: Mitsubishi Fuso, Foton; Xe bus thương hiệu THACO.HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ô TÔ DU LỊCH

THACO hiện đang sản xuất, phân phối và sở hữu hệ thống bán lẻ ô tô du lịch với các thương hiệu: KIA (Hàn Quốc), MAZDA (Nhật Bản), PSA (Pháp), BMW (Đức). Với chiến lược trong giai đoạn mới, hoạt động kinh doanh ô tô du lịch được tổ chức theo nhóm thương hiệu cùng phân khúc (KIA & MAZDA), cùng sở hữu chủ (PSA: Peugeot, Citroen, DS), (BMW: BMW, MINI COOPER, BMW MOTORRAD)  theo các mảng hoạt động Kinh doanh Xe; Kinh doanh Dịch vụ Phụ tùng với bộ máy nhân sự được chia thành các cấp:

 • Văn phòng điều hành tại TPHCM: Toà nhà SOFIC, Khu Đô thị Sala, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TPHCM.
 • 5 Khu vực:  Hà Nội, Bắc bộ, Trung bộ, TPHCM, Nam bộ.
 • Hệ thống bán lẻ: các cụm showroom theo nhóm thương hiệu.
SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

NHÓM THƯƠNG HIỆU KIA & MAZDA
Bà Nguyễn Thiện Mỹ – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Ô tô

Email: nguyenthienmy@thaco.com.vn

Ông Đàm Đình Thông – Phó Tổng Giám đốc Phân phối xe KIA & MAZDA
Email: damdinhthong@thaco.com.vn

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
Ông Huỳnh Hữu Lộc – Phó Giám đốc Nhân sự
Email: hr-auto@thaco.com.vn
Điện thoại: 0938.516.767SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ 

NHÓM THƯƠNG HIỆU PSA (PEUGEOT, CITROEN, DS)
Bà Nguyễn Thiện Mỹ – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Ô tô

Email: nguyenthienmy@thaco.com.vn

Ông Đàm Đình Thông – Phó Tổng Giám đốc Phân phối xe KIA & MAZDA
Email: damdinhthong@thaco.com.vn

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
Ông Huỳnh Hữu Lộc – Phó Giám đốc Nhân sự
Email: hr-auto@thaco.com.vn
Điện thoại: 0938.516.767
 


SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

NHÓM THƯƠNG HIỆU BMW (BMW, MINI COOPER, BMW MOTORRAD)Bà Nguyễn Thiện Mỹ – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Ô tô

Email: nguyenthienmy@thaco.com.vn

Ông Đàm Đình Thông – Phó Tổng Giám đốc Phân phối xe KIA & MAZDA
Email: damdinhthong@thaco.com.vn

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
Ông Huỳnh Hữu Lộc – Phó Giám đốc Nhân sự
Email: hr-auto@thaco.com.vn

Điện thoại: 0938.516.767 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ô TÔ TẢI, BUS

THACO hiện đang sản xuất, phân phối và sở hữu hệ thống bán lẻ ô tô Tải, Bus với các thương hiệu THACO BUS, MITSUBISHI FUSO (Nhật Bản), KIA FRONTIER (Hàn Quốc), FOTON - FORLAND (Trung Quốc). Với chiến lược trong giai đoạn mới, hoạt động kinh doanh ô tô Tải, Bus được tổ chức theo nhóm thương hiệu (THACO Bus, MITSIBISHI FUSO & Tải nhẹ, FOTON – FORLAND, Xe Tải Chuyên dụng và Chuyên dụng hạng nặng) theo các mảng hoạt động Kinh doanh Xe, Kinh doanh Dịch vụ và Phụ tùng với bộ máy nhân sự được chia thành các cấp:

 • Văn phòng điều hành tại TPHCM: Toà nhà SOFIC, Khu Đô thị Sala, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TPHCM.
 • 5 Khu vực:  Hà Nội, Bắc bộ, Trung bộ, TPHCM, Nam bộ.
 • Hệ thống bán lẻ: các Trung tâm ô tô Tải, Bus.SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

NHÓM THƯƠNG HIỆU XE TẢI, BUS


Bà Nguyễn Thiện Mỹ – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Ô tô

Email: nguyenthienmy@thaco.com.vn

Ông Đàm Đình Thông – Phó Tổng Giám đốc Phân phối xe KIA & MAZDA
Email: damdinhthong@thaco.com.vn

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
Ông Huỳnh Hữu Lộc – Phó Giám đốc Nhân sự
Email: hr-auto@thaco.com.vn

Điện thoại: 0938.516.767ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC


Các vị trí quản lý kinh doanh xe, kinh doanh DVPT làm việc tại:

 • VP Điều hành và Khu vực Nam bộ, Khu vực TPHCM, Khu vực Trung bộ: Tòa nhà SOFIC, Khu Đô thị Sala, Số 10 Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Q.2 - Tp HCM.
 • Khu vực Bắc bộ, Khu vực Hà Nội: Lô D6, KCN Hà Nội Đài Tư, 386 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.


Các vị trí nghiệp vụ quản trị làm việc tại:

 • VP HCM: Tòa nhà SOFIC, Khu Đô thị Sala, Số 10 Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Q.2 - Tp HCM.
 • VP Hà Nội: Lô D6, KCN Hà Nội Đài Tư, 386 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.TIÊU CHÍ TIÊU CHUẨN NHÂN SỰ

LĨNH VỰC PHÂN PHỐI & BÁN LẺ Ô TÔ


 • Thái độ làm việc tích cực: đức độ, uy tín, gương mẫu, ý chí, nghị lực và tận tâm trong công việc.
 • Có kiến thức về quản trị kinh doanh và Marketing tại vị trí đảm nhiệm. Khả năng giao tiếp, đàm phán, biên soạn tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh; Có kiến thức và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin thế hệ mới.
 • Có khả năng thiết lập hệ thống quản trị và tổ chức bộ máy nhân sự. Khả năng đào tạo và phát triển nhân sự.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô.ỨNG TUYỂN

Ứng viên quan tâm các vị trí của THACO Ô TÔ & CƠ KHÍ, vui lòng nhập thông tin và gửi CV vào ô dưới đây:

Họ Tên Ứng Viên

Di động

Email

Chọn vị trí ứng tuyển

Địa điểm làm việc

 

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP


THACO đầu tư 35% cổ phần vào Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) và thành lập Tổng công ty THADI sản xuất, chế biến, kinh doanh cây ăn trái, ngũ cốc, chăn nuôi, lâm nghiệp và vật tư nông nghiệp xuyên suốt chuỗi giá trị từ Nghiên cứu thực nghiệm – Sản xuất trồng trọt (kết hợp chăn nuôi) - Sản xuất chế biến – Phân phối; với hai khối chính là khối Sản xuất và khối Kinh doanh.

Khối sản xuất có chức năng nghiên cứu kỹ thuật trồng trọt, áp dụng các giải pháp cơ giới hóa và ứng dụng quản trị công nghiệp vào nông nghiệp để tổ chức sản xuất trồng cây ăn trái (chuối, xoài, mít, bưởi, thanh long...) tại Campuchia với diện tích nông trường Snoul là trên 10,000 hecta và diện tích nông trường Kounmun là gần 9,000 hecta.

Khối kinh doanh có chức năng bao tiêu, phân phối toàn bộ sản phẩm trái cây từ các nông trường của THADI và HNG tại các thị trường mục tiêu là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Đông; Đồng thời làm tổng đại lý cung cấp vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, THADI sẽ triển khai xây dựng nhà máy chế biến trái cây với công suất 500.000 tấn/năm tại Chu Lai.


SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

TỔNG CÔNG TY THADI
NGƯỜI LIÊN HỆ:

Ông Đỗ Xuân Diện  Chủ tịch HĐQT THADI

Email: doxuandien@thaco.com.vn


Ông Trần Bảo Sơn – Tổng Giám đốc THADI

Email: tranbaoson@thaco.com.vn


NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Ông Trần Xuân TríPhụ trách nhân sự Lĩnh vực Nông lâm nghiệp

Email: hr-agri@thaco.com.vn

Số điện thoại: 0977.998.895SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

NÔNG TRƯỜNG SNOUL
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 
 • Nông trường Khu vực Snoul, tỉnh Kratie, Campuchia


NGƯỜI LIÊN HỆ:

Ông Đỗ Xuân Diện  Chủ tịch HĐQT THADI

Email: doxuandien@thaco.com.vn


Ông Trần Bảo Sơn – Tổng Giám đốc THADI

Email: tranbaoson@thaco.com.vn


NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Ông Trần Xuân Trí – Phụ trách nhân sự Lĩnh vực Nông lâm nghiệp

Email: hr-agri@thaco.com.vn

Số điện thoại: 0977.998.895SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

NÔNG TRƯỜNG KOUNMUN

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 

 • Nông trường Daunpenh, Khu vực Kounmun, tỉnh Ratarakiri, Campuchia


NGƯỜI LIÊN HỆ:

Ông Đỗ Xuân Diện  Chủ tịch HĐQT THADI

Email: doxuandien@thaco.com.vn


Ông Trần Bảo Sơn – Tổng Giám đốc THADI

Email: tranbaoson@thaco.com.vn


NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Ông Trần Xuân Trí – Phụ trách nhân sự Lĩnh vực Nông lâm nghiệp

Email: hr-agri@thaco.com.vn

Số điện thoại: 0977.998.895SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

KHỐI KINH DOANH


ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 

 • Văn phòng THADI tại HCM, Tòa nhà Sofic, Khu đô thị Sala, số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Q2, TP.HCM (các vị trí chuyên viên hồ sơ, thủ tục cửa khẩu sẽ làm việc tại các cửa khẩu).

NGƯỜI LIÊN HỆ:

Ông Đỗ Xuân Diện  Chủ tịch HĐQT THADI

Email: doxuandien@thaco.com.vn


Ông Trần Bảo Sơn – Tổng Giám đốc THADI

Email: tranbaoson@thaco.com.vn


NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Ông Trần Xuân Trí – Phụ trách nhân sự Lĩnh vực Nông lâm nghiệp

Email: hr-agri@thaco.com.vn

Số điện thoại: 0977.998.895 


TIÊU CHÍ TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG CƠ BẢN

NHÂN SỰ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT • Có kiến thức về kỹ thuật nông nghiệp & khả năng quản trị sản xuất. Khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh.
 • Có kiến thức về CNTT và quản trị công nghiệp để ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp.
 • Có khả năng tổ chức đội ngũ nhân sự, thiết lập hệ thống quản trị thông qua các quy định, quy trình và đào tạo, huấn luyện phát triển nhân sự.
 • Nhân sự vào làm việc tại các nông trường ở Campuchia. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nông lâm nghiệp ở các vị trí tương đương.TIÊU CHÍ TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG CƠ BẢN

NHÂN SỰ KINH DOANH • Có kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh và Marketing. Khả năng giao tiếp, đàm phán bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung.
 • Có kiến thức về CNTT và khả năng ứng dụng vào quản trị hoạt động kinh doanh.
 • Có khả năng tổ chức đội ngũ nhân sự, thiết lập hệ thống quản trị thông qua các quy định, quy trình và đào tạo, huấn luyện phát triển nhân sự.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong bán hàng – marketing cây ăn trái hoặc các sản phẩm thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp ở các vị trí tương đương.ỨNG TUYỂN

Ứng viên quan tâm các vị trí của NÔNG LÂM NGHIỆP, vui lòng nhập thông tin và gửi CV vào ô dưới đây:

Họ Tên Ứng Viên

Di động

Email

Chọn vị trí ứng tuyển

Địa điểm làm việc

 

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Đầu tư xây dựng là lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của THACO Group, bao gồm đầu tư phát triển: Hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công - tư (PPP); Khu công nghiệp (Cơ khí & Ô tô, Nông Nghiệp, đa ngành…); Khu đô thị mớiChỉnh trang đô thị có đầy đủ các chức năng ở, thương mại, dịch vụ và du lịch; Các Khu Phức hợp (Trung tâm thương mại kết hợp showroom ôtô, văn phòng, khách sạn, căn hộ và trung tâm hội nghị); được tổ chức quản trị xuyên suốt theo chuỗi giá trị từ giai đoạn nghiên cứu đầu tư đến Thiết kế - Xây dựng, kinh doanh và quản lý vận hành với mô hình như sau:


SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ
KHỐI HẠ TẦNG GIAO THÔNG
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
 • Tòa nhà SOFIC, Khu Đô thị Sala, Số 10 Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Q.2; Tp. Hồ Chí Minh.

NGƯỜI LIÊN HỆ:
Ông Nguyễn Hoàng Tuệ
Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách Hạ tầng giao thông)
Email : tuenh@dqmcorp.vn

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
Ông Đỗ Thế Trinh
Trưởng phòng nhân sự - Lĩnh vực ĐTXD
Email: hr-construction@thaco.com.vn
Số điện thoại: 0933.805.216


SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ
KHỐI KHU CÔNG NGHIỆP


ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 

 • Tòa nhà SOFIC, Khu Đô thị Sala, Số 10 Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Q.2; Tp. HCM;
 • Tại Chu Lai – Quảng Nam, Thái Bình đối với các chức danh làm việc tại KCN Chu Lai, KCN Thái Bình.


NGƯỜI LIÊN HỆ:

Ông Nguyễn Anh Toàn

Phó Tổng Giám đốc thường trực (Phụ trách Quản lý xây dựng)

Email: toanna@dqmcorp.vn  


Ông Nguyễn Hoàng Tuệ

Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách Hạ tầng giao thông)

Email : tuenh@dqmcorp.vnNGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Ông Đỗ Thế Trinh

Trưởng phòng nhân sự - Lĩnh vực ĐTXD

Email: hr-construction@thaco.com.vn  

Số điện thoại: 0933. 805.216
SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ
KHỐI ĐÔ THỊĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 
 • Tòa nhà SOFIC, Khu Đô thị Sala, Số 10 Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Q.2; Tp. HCM;
 • Tại Chu Lai Quảng Nam, các Tỉnh thành đối với các chức danh Giám đốc quản lý xây dựng và Giám đốc dự án thành phần.

NGƯỜI LIÊN HỆ:
Ông Nguyễn Anh Toàn
Phó Tổng Giám đốc thường trực (Phụ trách Quản lý xây dựng)
Email: toanna@dqmcorp.vn

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
Ông Đỗ Thế Trinh
Trưởng phòng nhân sự - Lĩnh vực ĐTXD
Email: hr-construction@thaco.com.vn  
Số điện thoại: 0933. 805.216


SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ
KHỐI PHỨC HỢPĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 
 •     Tòa nhà SOFIC, Khu Đô thị Sala, Số 10 Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Q.2; Tp. HCM;
 •     Tại Yangon, Myanmar đối với các chức danh làm việc tại Khu Phức Hợp Myanmar;
 •     Tại Đà Nẵng, Long An, Rạch Giá đối với chức danh Giám đốc QLXD, T. Nhóm QLXD.

NGƯỜI LIÊN HỆ:
Ông Nguyễn Anh Toàn
Phó Tổng Giám đốc thường trực (Phụ trách Quản lý xây dựng)
Email: toanna@dqmcorp.vn  

Ông Trần Quang Trình
Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách  phát triển Kinh doanh BĐS)
Email: trinhtq@dqmcorp.vn


NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Ông Nguyễn Quang Thái

Giám đốc Nhân sự THACO

Email: hr@thaco.com.vn

Số điện thoại: 0938.830.880

 


SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ
KHỐI PHÁT TRIỂN & KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN


  
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
 •     Tòa nhà SOFIC, Khu Đô thị Sala, Số 10 Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Q.2; Tp. HCM.
 •     Tại Yangon, Myanmar đối với các chức danh làm việc tại Khu Phức Hợp Myanmar.


NGƯỜI LIÊN HỆ:

Ông Trần Quang Trình

Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách phát triển Kinh doanh BĐS)

Email: trinhtq@dqmcorp.vn


NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Ông Đỗ Thế Trinh

Trưởng phòng nhân sự - Lĩnh vực ĐTXD

Email: hr-construction@thaco.com.vn  

Số điện thoại: 0933. 805.216TIÊU CHÍ TIÊU CHUẨN NHÂN SỰ

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG


 • Thái độ làm việc tích cực, trung thực, liêm chính, gương mẫu và có tinh thần trách nhiệm cao;
 • Có tư duy, tầm nhìn chiến lược và khả năng thiết lập hệ thống quản trị thông qua các quy định, quy trình;
 • Được đào tạo chính quy tại các trường Đại học uy tín, có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách. Nắm vững các quy định và quy chuẩn có liên quan;
 • Tiếng Anh lưu loát, có khả năng biên soạn tài liệu chuyên ngành; đối với vị trí Giám đốc trở lên yêu cầu có kinh nghiệm làm việc trực tiếp và đàm phán với đối tác nước ngoài;
 • Khả năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành và ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng số hoá;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong Quản lý dự án, Thiết kế, Quản lý vận hành Khu phức hợp trong và ngoài nước.ỨNG TUYỂN

Ứng viên quan tâm các vị trí của ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, vui lòng nhập thông tin và gửi CV vào ô dưới đây:

Họ Tên Ứng Viên

Di động

Email

Chọn vị trí ứng tuyển

Địa điểm làm việc

 

LĨNH VỰC KINH DOANH THƯƠNG MẠI

THACO đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh Thương mại có vai trò bổ trợ cho các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh chính của THACO, thông qua hình thức liên doanh - liên kết với các đối tác có kinh nghiệm và năng lực để phát triển các ngành kinh doanh: Siêu thị, Food Court, Trung tâm hội nghị, Trung tâm vui chơi giải trí và Cinema.

Năm 2019, THACO phát triển hoạt động kinh doanh tại Trung tâm Thương mại SOCAR SALA (Khu đô thị Sala, Quận 2) và tiếp tục mở rộng kinh doanh theo chuỗi tại các khu phức hợp do THACO đầu tư trên cả nước theo mô hình kinh doanh:SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

KINH DOANH THƯƠNG MẠIÔng Trần Bá Dương  Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO

Email: tranbaduong@thaco.com.vn

Ông Trần Quang Trình – Phụ trách Điều hành hoạt động kinh doanh Thương mại
Email: trinhtq@dqmcorp.vn

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
Bà Nguyễn Thị Tấn Uyên – Phụ trách Nhân sự Thương mại
Email: hr-commerce@thaco.com.vn
SĐT: 0937.17.19.19


TIÊU CHÍ TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG CƠ BẢN

LĨNH VỰC KINH DOANH THƯƠNG MẠI


  • Thái độ làm việc tích cực: Ý chí, nghị lực, đức độ, uy tín, trung thực, liêm chính và gương mẫu;
  • Năng lực chuyên môn, năng lực quản trị và năng lực lãnh đạo phù hợp với chức danh đảm nhiệm;
  • Có kinh nghiệm đảm trách vị trí công việc tương đương với chức danh ứng tuyển tại các tập đoàn trong và ngoài nước;
  • Tiếng Anh & Công nghệ thông tin: giao tiếp, đàm phán và biên soạn tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh; ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng số hoá.
  • Đối với các chức danh lãnh đạo điều hành kinh doanh: Am hiểu các mô hình kinh doanh thương mại dựa trên nền tảng công nghệ, có kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh và marketing, nhạy bén với xu hướng thay đổi của thị trường. Ưu tiên nhân sự nước ngoài từng làm việc cho các Tập đoàn đa quốc gia (Singapore,…).


  ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

  Văn phòng làm việc tại Tòa nhà SOFIC, Khu Đô thị Sala, Số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TP. HCM.  ỨNG TUYỂN

  Ứng viên quan tâm các vị trí của KINH DOANH THƯƠNG MẠI, vui lòng nhập thông tin và gửi CV vào ô dưới đây:

  Họ Tên Ứng Viên

  Di động

  Email

  Chọn vị trí ứng tuyển

  Địa điểm làm việc

   

  THACO CHU LAI


  Trước năm 2018, THACO đã đầu tư vào Khu Kinh tế mở Chu Lai - tỉnh Quảng Nam và đến nay THACO CHU LAI có tổng diện tích hơn 1.200 ha gồm: KCN Cơ khí & Ô tô; KCN Nông - Lâm nghiệp; Khu Cảng & hậu cần Cảng; Khu Đô thị Chu Lai.

  Sau năm 2018, Thực hiện chiến lược đa ngành của THACO GROUP, THACO CHU LAI đã hình thành nên một Hệ sinh thái (bao gồm: Sản xuất ô tô, Đầu tư xây dựng, Nông lâm nghiệp; Cơ khí; Công nghiệp hỗ trợ; Thương mại - dịch vụ; Logistics và các lĩnh vực khác) các ngành này có bổ trợ cho nhau và tích hợp để tạo ra các giá trị cộng hưởng.

  Các lĩnh vực SXKD hoạt động dựa trên Nền tảng (Platform) quản trị SXKD với quan điểm "Chuyên biệt để hiệu quả - Kết hợp tạo lợi thế" cho các ngành nghề, đồng thời dựa trên Nền tảng công nghệ ứng dụng công nghệ số hóa và CNTT thế hệ mới.


  SƠ ĐỒ CHỨC DANH

  THACO CHU LAI  KHỐI LẮP RÁP Ô TÔ

  THACO CHU LAI đã có tên trên bản đồ sản xuất lắp ráp ô tô của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới (Kia “Hàn Quốc”, Mazda “Nhật Bản”, Peugeot “Pháp”, Daimler “Đức”,...) và được xem là Trung tâm sản xuất ô tô và công nghiệp hỗ trợ lớn nhất Việt Nam, có vị trí hàng đầu trong khu vực ASEAN. Nhằm thực hiện chiến lược sau năm 2018, THACO tiếp tục đầu tư, xây dựng và nâng cấp các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô theo định hướng:

  • Đẩy mạnh xuất khẩu ô tô.
  • Tập trung đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D).
  • Sản xuất theo hướng tự động hóa, đáp ứng yêu cầu riêng biệt của khách hàng một cách nhanh nhất bằng cách kết nối với hệ thống chi nhánh, đại lý và khách hàng thông qua nền tảng quản trị SXKD mang tính tích hợp cao và ứng dụng từng bước về số hóa, tiến đến hình thành nền tảng công nghệ (công nghệ số và CNTT thế hệ mới).  SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

  KHỐI LẮP RÁP Ô TÔ


  SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

  KHỐI CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ


  Đẩy mạnh liên doanh, liên kết; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D) để sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Trong đó:

   • Sản xuất LKPT ô tô nhằm gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, tham gia chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.
   • Sản xuất linh kiện cho các lĩnh vực khác ngoài ngành ô tô dựa trên công nghệ sẵn có và tối đa hóa hiệu quả đầu tư.


   SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

   LĨNH VỰC CƠ KHÍ


   Phát triển các ngành cơ khí nông lâm nghiệp, cơ khí xây dựng và thiết bị công nghiệp trên cơ sở thành lập các công ty liên doanh, cổ phần để thực hiện chức năng R&D, Kinh doanh, Lắp đặt - bảo trì. Tổ hợp cơ khí thực hiện chức năng sản xuất, gia công theo đơn đặt hàng của các Công ty trên và đối tác khác.
   SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

   LĨNH VỰC LOGISTICS


   Triển khai chiến lược logistics phục vụ cho các lĩnh vực ô tô, nông lâm nghiệp và phục vụ khách hàng trong Khu kinh tế mở Chu Lai; tỉnh Quảng Nam; các tỉnh miền Trung lân cận; Khu vực Tây Nguyên; Nam Lào và Bắc Campuchia.

   THACO tiếp tục đầu tư, phát triển Cảng Chu Lai thành cảng nước sâu, tiếp nhận tàu trọng tải đến 50.000 tấn; tập trung khai thác các tuyến hàng hải quốc tế từ Hàn Quốc/ Nhật Bản/ Trung Quốc về cảng Chu Lai, đồng thời khai thác các tuyến nội địa như Hải Phòng – Chu Lai – HCM. Mở rộng dịch vụ Logistics cho Nông - Lâm nghiệp, dịch vụ vận chuyển bằng xe lạnh chuyên dụng, kho lạnh, bãi container lạnh…
   SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

   NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ THACO CHU LAI


   Các Nghiệp vụ quản trị tại THACO CHU LAI thực hiện chức năng tham mưu cho lãnh đạo, tham gia tư vấn, hỗ trợ, kiểm soát & đào tạo nghiệp vụ cho các đơn vị thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của THACO đầu tư tại Chu Lai:
   ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC   Chức danh: PTGĐ lĩnh vực Cơ khí, TGĐ Công ty Cơ khí xây dựng, TGĐ Công ty cơ khí Thiết bị công nghiệp, TGĐ Công ty Cơ khí & giải pháp nông lâm nghiệp, Giám đốc thiết kế kiểu dáng công nghiệp làm việc tại Văn phòng điều hành THACO: Tòa nhà SOFIC, Khu Đô thị Sala, Số 10 Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Q.2 - Tp HCM.

   Các chức danh còn lại làm việc tại Văn phòng THACO CHU LAI- KCN Cơ khí & Ô tô Chu Lai Trường Hải, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh  Quảng Nam.


   NGƯỜI LIÊN HỆ:

   Ông Phạm Văn Tài - Tổng Giám đốc THACO – Email: phamvantai@thaco.com.vn

   Ông Nguyễn Quang Bảo - Phó Tổng giám đốc – Email: nguyenquangbao@thaco.com.vn


   NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

   Ông Bùi Trần Nhân Trí - Phó Giám đốc Nhân sự THACO CHU LAI

   Email: hr-chulai@thaco.com.vn 

   Số điện thoại: 0933.805.704   TIÊU CHÍ TIÊU CHUẨN NHÂN SỰ

   THACO CHU LAI


    • Thái độ làm việc tích cực: Ý chí, nghị lực, đức độ, uy tín, tận tâm và gương mẫu. 
    • Có kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh và Marketing. Khả năng giao tiếp, đàm phán, biên soạn tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh và ứng dụng công nghệ thông tin thế hệ mới.
    • Có khả năng tổ chức bộ máy nhân sự và thiết lập hệ thống quản trị thông qua các quy định, quy trình. Có khả năng đào tạo và phát triển nhân sự. 
    • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô ở vị trí tương đương.
    ỨNG TUYỂN

    Ứng viên quan tâm các vị trí của THACO CHU LAI, vui lòng nhập thông tin và gửi CV vào ô dưới đây:

    Họ Tên Ứng Viên

    Di động

    Email

    Chọn vị trí ứng tuyển

    Địa điểm làm việc